Fassaadide soojustamine ja krohvimine

Tänapäevaste tõusvate energiahindade juures on hoonete tõhus soojustus muutunud hädavajalikuks. Kivi- ja betoonhoonete soojustamisel on kõige mõistlikum lahendus vahtplast ja fassaadivillad, mis pärast armeerimist krohvitakse. Levinuim soojustusmaterjal on vahtplast, kuna selle m2 hind tuleb palju soodsam, kui fassaadivillade puhul.

Tihti on kuulda väiteid, kus öeldakse, et vahtplast ei hinga ja sellega panete oma hoone kilekotti. Tavatingimustes on tegemist enamasti väärarvamusega. Tegelikult ei teki probleem õhutihedast soojustusmaterjalist, vaid vanemates hoonetes seniajani toiminud ventilatsioonisüsteemide likvideerimine. Suletakse vanade akende pilud või asendatakse plastakendega.

Arvatakse, et halvasti ventileeritud ruumidest niiskust vähendab see, et veeaur pääseb läbi seina välja. Hoone seinad peavad olema õhutihedad ja ei ole vahet , kas tegemist on vahtplasti või fassaadivillaga. Majade soojustamine ventileeriva seinakonstruktsiooniga on utoopia, kuna läbipuhuvate seinadega hoonetel puudub soojustamise efekt. Ühesõnaga hoone liigniiskust saab reguleerida ainult ventilatsioon (akende pilud, tuulutamine, värskeõhuklapid, sundventilatsioon ja soojusvahetusventilatsioon).

Teine tüüpiline viga, mida tehakse massiliselt, on puitkarkassmaja vana silikaatvoodri katmine soojustusmaterjalidega. Puitkonstruktsiooni ja silikaatvoodri vahel on tuulutus, mis on suur külmasild ja vajab erilahendust, et saavutada hoone energiatõhusus. Soojustustöid ei ole mõtet usaldada igale tegijale, sest palju olulisem on terviklahenduse leidmine hoone välispiirete soojustamisel (sein, lagi, põrand) ja kuidas reguleerida õhu liikumist. Ning alles siis, kui on olemas terviklahendus, panna paika etapid, mis töödega oleks mõistlik hoone soojutamist alustada.

 • Fassaadide soojustamine vahtplast ja fassaadivill
 • Fassaadide värvimine
 • Krohvimine
 • Energiaaudit ja termopilt
 • Pritskrohvimine
 • Arhitektuurne/konstruktiivne projekteerimine
 • Fassaadide renoveerimine
 • Ehituseelarvete koostamine
 • Lubade ja kooskõlastuste taotlemine
 • Garantii 3 aastat

Saatke meile hinnapäring ja leiame koos parimad lahendused parima hinnaga!


Fassaadide soojustamine ja krohvimine

Tänapäevaste tõusvate energiahindade juures on hoonete tõhus soojustus muutunud hädavajalikuks. Kivi- ja betoonhoonete soojustamisel on kõige mõistlikum lahendus vahtplast ja fassaadivillad, mis pärast armeerimist krohvitakse. Levinuim soojustusmaterjal on vahtplast, kuna selle m2 hind tuleb palju soodsam, kui fassaadivillade puhul.

Tihti on kuulda väiteid, kus öeldakse, et vahtplast ei hinga ja sellega panete oma hoone kilekotti. Tavatingimustes on tegemist enamasti väärarvamusega. Tegelikult ei teki probleem õhutihedast soojustusmaterjalist, vaid vanemates hoonetes seniajani toiminud ventilatsioonisüsteemide likvideerimine. Suletakse vanade akende pilud või asendatakse plastakendega.

Arvatakse, et halvasti ventileeritud ruumidest niiskust vähendab see, et veeaur pääseb läbi seina välja. Hoone seinad peavad olema õhutihedad ja ei ole vahet , kas tegemist on vahtplasti või fassaadivillaga. Majade soojustamine ventileeriva seinakonstruktsiooniga on utoopia, kuna läbipuhuvate seinadega hoonetel puudub soojustamise efekt. Ühesõnaga hoone liigniiskust saab reguleerida ainult ventilatsioon (akende pilud, tuulutamine, värskeõhuklapid, sundventilatsioon ja soojusvahetusventilatsioon).

Teine tüüpiline viga, mida tehakse massiliselt, on puitkarkassmaja vana silikaatvoodri katmine soojustusmaterjalidega. Puitkonstruktsiooni ja silikaatvoodri vahel on tuulutus, mis on suur külmasild ja vajab erilahendust, et saavutada hoone energiatõhusus. Soojustustöid ei ole mõtet usaldada igale tegijale, sest palju olulisem on terviklahenduse leidmine hoone välispiirete soojustamisel (sein, lagi, põrand) ja kuidas reguleerida õhu liikumist. Ning alles siis, kui on olemas terviklahendus, panna paika etapid, mis töödega oleks mõistlik hoone soojutamist alustada.

 • Fassaadide soojustamine vahtplast ja fassaadivill
 • Fassaadide värvimine
 • Krohvimine
 • Energiaaudit ja termopilt
 • Pritskrohvimine
 • Arhitektuurne/konstruktiivne projekteerimine
 • Fassaadide renoveerimine
 • Ehituseelarvete koostamine
 • Lubade ja kooskõlastuste taotlemine
 • Garantii 3 aastat

Saatke meile hinnapäring ja leiame koos parimad lahendused parima hinnaga!